Ще получим ли работните файлове на проекта?

Концепциите и работните файлове по проекта (освен ако не работим с ваши) остават собственост на „Медия Трейдинг“ ЕООД. Имаме практика да ги предостъпваме срещу допълнително заплащане от 50% от крайната цена на проекта.

Меню