Имаме видео материали предлагате ли само видео монтаж?

Да. Можем да вземем вашите видео материали и да ги монтираме спрямо нуждите ви. Свържете се с нас за да изготвим вашето ценово предложение. Ще е трябва да ни изпратите файловете и детайлно задание за това, към което се стремите като краен вариант.

Меню