За колко време ще е готово анимираното ни видео?

Когато ви изпращаме нашето предложение обикновено в него сме попълнили и очакван срок за финализиране на проекта. Финалния срок за проектът се определя когато получим авансовото плащане, което ви гарантира място в продукционния ни график. В зависимост от натоварването ни и обратната връзка от ваша страна, обикновено приключваме един такъв проект за около 2-8 работни седмици.

Меню